Robimy profesjonalny monitoring powietrza dostępnym

Innowacyjny produkt służący do monitorowania i ewaluacji jakości powietrza atmosferycznego

Robimy profesjonalny monitoring

powietrza dostępnym

Innowacyjny produkt służący do monitorowania i ewaluacji jakości powietrza atmosferycznego

R-NOX opracowuje i produkuje innowacyjne rozwiązania do monitorowania jakości powietrza. Wiarygodne informacje umożliwiają zarządzanie bezpieczeństwem środowiskowym w celu zmniejszenia ryzyka społecznego i gospodarczego.

R-NOX opracowuje i produkuje innowacyjne rozwiązania do monitorowania jakości powietrza. Wiarygodne informacje umożliwiają zarządzanie bezpieczeństwem środowiskowym w celu zmniejszenia ryzyka społecznego i gospodarczego.

 • Władze regionalne
 • Inteligentne miasto, bezpieczne miasto
 • Służby sanitarno-epidemiologiczne i ochrona zdrowia
Miasta
 • Zakłady i obiekty przemysłowe
 • Składowiska odpadów i oczyszczalnie ścieków
Przedsiębiorstwa i budowle
 • Drogi
 • Porty, lotniska, dworce kolejowe
Transport
 • Eksperci
 • Organizacje społeczno-ekologiczne
 • Mieszkańcy miast
Eksperci i mieszkańcy
 • Władze regionalne
 • Inteligentne miasto, bezpieczne miasto
 • Służby sanitarno-epidemiologiczne i ochrona zdrowia
Miasta
 • Zakłady i obiekty przemysłowe
 • Składowiska odpadów i oczyszczalnie ścieków
Przedsiębiorstwa i budowle
 • Drogi
 • Porty, lotniska, dworce kolejowe
Transport
 • Eksperci
 • Organizacje społeczno-ekologiczne
 • Mieszkańcy miast
Eksperci i mieszkańcy
Platforma
"Cyfrowe powietrze"
Oprogramowanie i sprzęt do monitorowania powietrza atmosferycznego

Innowacyjne rozwiązania monitorowania jakości, oceny stanu i prognozowania zmian powietrza atmosferycznego. Działanie platformy zapewnia wysoką rozdzielczość przestrzenną i czasową, dokładność danych, uwzględnia również dynamikę i różnorodność środowiska miejskiego, lokalizację stref wysokiej emisji i obszarów "wrażliwych" (przedszkola, szkoły, szpitale).
Platforma uzupełnia tradycyjne sieci monitoringu, a w razie potrzeby działa również samodzielnie. Wyniki pracy platformy są wykorzystywane do opracowywania działań dążących do poprawy jakości powietrza atmosferycznego.Ulepszenia zaczynają się od wiarygodnych informacji o jakości powietrza!
Z czego składa się platforma?
Sieć monitoringu o wysokiej gęstości
Składa się z urządzeń monitorujących i lokalnych stacji pogodowych, które kontrolują jakość powietrza, parametry pogodowe i stale przesyłają dokładne dane w czasie rzeczywistym
Oprogramowanie, które przetwarza i analizuje przychodzące dane, powiadamia o przekroczeniach krytycznego stanu zanieczyszczeń powietrza, tworzy prognozy
Platforma analityczna
Na twoim koncie dostępne są aktualne i archiwalne dane pomiarowe w formie map, wykresów i tabel, a także powiadomienia informacyjne
User interface
Z czego składa się platforma?
Sieć monitoringu o wysokiej gęstości
Składa się z urządzeń monitorujących i lokalnych stacji pogodowych, które kontrolują jakość powietrza, parametry pogodowe i stale przesyłają dokładne dane w czasie rzeczywistym
Oprogramowanie, które przetwarza i analizuje przychodzące dane, powiadamia o przekroczeniach krytycznego stanu zanieczyszczeń powietrza, tworzy prognozy
Platforma analityczna
Na twoim koncie dostępne są aktualne i archiwalne dane pomiarowe w formie map, wykresów i tabel, a także powiadomienia informacyjne
User interface
Analizator gazów i aerozoli AirNode
AirNode jest kompaktowym profesjonalnym analizatorem gazów i aerozoli do pomiaru stężeń CO, NO₂, SO₂, O₃, H₂S, NH₃, PM₂.₅, PM₁₀ (listę opcji można rozszerzyć).


Unikatowy zestaw sprzętu "AQSOL" zapewnia wysoką jakość i dokładność danych, długą żywotność analizatora gazu oraz pomaga przezwyciężyć znane ograniczenia kompaktowych urządzeń monitorujących.
ciągłe monitorowanie stanu technicznego czujników w celu zwiększenia dokładności uzyskiwanych wyników i przedłużenia żywotności
rekompensacja wpływu czynników środowiskowych w celu zapewnienia charakterystyki metrologicznej pomiarów w trudnych warunkach pogodowych, praca w zakresie temperatur
od -40 ०C do +40 ०C
dostosowanie “zerowej” wartości sygnału wyjściowego w celu osiągnięcia poprawności pomiarów, zmniejszenie stosunku sygnału do szumu w celu dokładnego określenia niskich stężeń zanieczyszczeń
SensorSOL
AmbiSOL
AccuSOL
eliminacja efektu crosselektywności przy określaniu zanieczyszczeń
CrosSOL
Analizator gazów i aerozoli AirNode
AirNode jest kompaktowym profesjonalnym analizatorem gazów i aerozoli do pomiaru stężeń CO, NO₂, SO₂, O₃, H₂S, NH₃, PM₂.₅, PM₁₀ (listę opcji można rozszerzyć).


Unikatowy zestaw sprzętu "AQSOL" zapewnia wysoką jakość i dokładność danych, długą żywotność analizatora gazu oraz pomaga przezwyciężyć znane ograniczenia kompaktowych urządzeń monitorujących.
ciągłe monitorowanie stanu technicznego czujników w celu zwiększenia dokładności uzyskiwanych wyników
i przedłużenia żywotności
rekompensacja wpływu czynników środowiskowych w celu zapewnienia charakterystyki metrologicznej pomiarów
w trudnych warunkach pogodowych, praca w zakresie temperatur od -40 ०C do +40 ०C
dostosowanie “zerowej” wartości sygnału wyjściowego w celu osiągnięcia poprawności pomiarów, zmniejszenie stosunku sygnału do szumu w celu dokładnego określenia niskich stężeń zanieczyszczeń
CrosSOL
eliminacja efektu crosselektywności przy określaniu zanieczyszczeń
AmbiSOL
SensorSOL
AccuSOL
Oprogramowanie
Inteligentne środowisko do przechowywania i przetwarzania danych, wizualizacji uzyskanych wyników, informowania i ustalania zadań udoskonalenia
Monitoring

Monitoring powietrza

w czasie rzeczywistym 24/7

Alarm

Alarmy o przekroczeniu norm jakości powietrza
Wizualizacja
Wizualna reprezentacja danych i analityka z georeferencją
.

Integracja

Możliwość łączenia z innymi IT-systemami (API)
Komfort
Komfortowa praca z danymi i zestawieniami
Dostosowywanie
Możliwość rozwijania funkcjonalności analitycznej zgodnie z wymaganiami klienta
Oprogramowanie
Inteligentne środowisko do przechowywania i przetwarzania danych, wizualizacji uzyskanych wyników, informowania i ustalania zadań udoskonalenia
Monitoring

Monitoring powietrza

w czasie rzeczywistym 24/7

Alarm

Alarmy o przekroczeniu norm jakości powietrza
Wizualizacja
Wizualna reprezentacja danych i analityka z georeferencją
.

Integracja

Możliwość łączenia z innymi IT-systemami (API)
Komfort
Komfortowa praca z danymi i zestawieniami

Dostosowywanie

Możliwość rozwijania funkcjonalności analitycznej zgodnie z wymaganiami klienta
Korzyści rozwiązania
Jakość
Długa żywotność urządzenia
Dokładne dane
Duża dokładność i rzetelność pomiarów
Koszty
Przystępny koszt zakupu i eksploatacji

Doświadczenie
Niezależna walidacja,
realizacja dużych projektów
Pobierz broszurę ze szczegółowymi informacjami
Wysoka dokładność danych
Analizatory gazów i aerozoli AirNode przeszły niezależne testy terenowe ze sprzętem referencyjnym. Błąd względny pomiaru
(x) nie przekracza 25%.
Skontaktuj się z nami
Nasi eksperci udzielą pomocy w wszystkich kwestiach

Wyślij zgłoszenie

Email: info@r-nox.com


Copyright © R-NOX
All rights reserved.

Email: info@r-nox.com


Copyright © R-NOX
All rights reserved.
Made on
Tilda